Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Transbaso onderzoeksproject

Op dinsdag 5 december 2017 werden de resultaten van het onderzoeksproject Transbaso voorgesteld.

Transbaso is een interuniversitair onderzoeksproject. Doel van het onderzoeksproject is processen van schoolkeuze en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs te onderzoeken in de steden Antwerpen en Gent. Daarnaast is het eveneens de bedoeling tools te ontwikkelen die deze overgang vlotter zouden moeten doen verlopen en vervolgens de effectiviteit van deze tools onderzoeksmatig vast te stellen.

Hoe beleven leerlingen, ouders en leerkrachten de overgang van basis naar secundair? Hoe kunnen begeleiders van kinderen in de basisschool en daarbuiten onderwijsloopbanen versterken? Dit zijn een aantal vragen waarop concrete antwoorden worden gegeven in het boek “Is dat iets voor mij, Juf?

Om leerlingen te helpen bij hun studiekeuze werden een aantal tools ontwikkeld die beschikbaar zijn via deze link.

Deze website kan allicht een hulpmiddel zijn om leerlingen met talenten voor wiskunde en wetenschappen aan te zetten om een weldoordachte keuze te maken bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

 

 

Leave a Comment

(0 Commentaren)