Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Consensus minimumdoelen basisvorming

Net voor de paasvakantie is er is een consensus bereikt over nieuwe minimumdoelen basisvorming in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Ze zijn nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement. De eindtermen die door het Grondwettelijk Hof werden vernietigd, zijn versoberd: van 995 eindtermen gaat het naar 596 minimumdoelen basisvorming. Verschillende inhouden …

Lees meer Consensus minimumdoelen basisvorming