Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

STEM-speeltuin

Met de STEM-speeltuin wil Odisee kinderen letterlijk op een erg speelse manier in aanraking laten komen met enkele STEM-principes.

Hoe leg je aan kinderen uit hoe energie wordt overgedragen? Je kan het zo eenvoudig mogelijk proberen te vertellen, maar je kan het hen ook doen ervaren. Via een schommel bijvoorbeeld – een partnerschommel, meer bepaald. Dat is een schommel voor twee personen waarbij de ene persoon het geschommel doorgeeft aan de andere, precies omdat de schommels verbonden zijn. En zo breng je het principe van ‘energie-overdracht’ op een eenvoudige manier in de praktijk – helemaal op kindermaat.

Met dat idee gingen onderzoekers Pieter Tijtgat en Jan Sermeus van de Odisee-hogeschool aan de slag om een heuse STEM-speeltuin uit te bouwen, waarbij STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. “Niet elk kind is natuurlijk spontaan fan van wiskundige formules, principes in de fysica of stabiliteitsberekeningen,” zegt Jan Sermeus, “maar een basiskennis van STEM is wel van groot belang voor zijn of haar toekomst, zeker in onze hoogtechnologische samenleving van vandaag, die zo snel verandert. Vandaar dat wij aan de slag gingen met het idee van een wetenschappelijke speeltuin om kinderen mee te krijgen in dat verhaal – zonder dat ze goed en wel beseffen dat ze aan het leren zijn.”

In deze speeltuin zijn de speeltuigen niet alleen leuk, maar zetten ze kinderen ook subtiel aan tot denken over wetenschap, techniek en rekenen. De kinderen schommelen én dragen energie over. Ze glijden én ervaren niet-lineaire functies. Ze wippen én zoeken een massa-evenwicht. Ze klimmen én zoeken verbanden.

Ontdek hier alles over de STEM-speeltuin van Odisee!