Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Resultaten peilingstoetsen PAV in de 3de graad BSO

Elke leerling die afstudeert in het onderwijs moet -in theorie- aan een aantal eindtermen voldoen. Dat zijn de minimumdoelen die een leerling zou moeten behalen.

Van 3 tot 11 mei 2021 vond ook de peiling over de eindtermen PAV plaats bij ongeveer 2600 leerlingen uit de 3de graad BSO.
De peilingsresultaten werden in het voorjaar 2022 bekend gemaakt.
Volgens nieuwe peilingsproeven die onderzoekers van de KU Leuven en de UAntwerpen hebben afgenomen, halen veel leerlingen in de derde graad van het beroepsonderwijs die niet voor hun algemene vakken.

Er werden 4 proeven afgenomen:informatieverwerving en -verwerking, functioneel leesvaardigheid, functionele luistervaardigheid en functionele rekenvaardigheid.

De resultaten van de peiling PAV zijn zwak. Voor informatieverwerving en -verwerking (IVV) behaalt 53% van de leerlingen de eindtermen.
Voor functionele leesvaardigheid behaalt 34% van de leerlingen de eindtermen, voor functionele luistervaardigheid is dat 30% en voor functionele rekenvaardigheid nog slechts 26%.

Brochure Peiling PAV bso3 2021
Factsheet Peiling PAV bso3 2021

Lees voor mogelijke oorzaken en oplossingen ook de artikels op de website van Vrtnws en De Standaard

Meer info via www.peilingsonderzoek.be

De VVWL kan hieromtrent enkel haar bezorgdheid melden.
De antwoorden op de mogelijke oorzaken en oplossingen kunnen misschien het best aangereikt worden voor (wiskunde)leraars die van zeer nabij betrokken zijn bij deze problematiek.
Jouw opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom bij het bestuur van de VVWL per e-mail.