Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Principiële goedkeuring eindtermen 2de en 3de graad

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In de tweede graad worden de onderwijsdoelen ingevoerd vanaf september 2021, in de derde graad vanaf september 2023.

De eindtermen basisvorming zijn gelijk voor alle studierichtingen binnen een finaliteit (doorstroom, dubbel en arbeidsmarkt). Net als in de eerste graad zijn de eindtermen geformuleerd in functie van 16 sleutelcompetenties. 

De specifieke eindtermen werden opgedeeld in wetenschapsdomeinen, die op hun beurt uit onderdelen bestaan. Die onderdelen werden gekoppeld aan studierichtingen. Het specifieke gedeelte is verschillend per studierichting. 

Zowel in het aso, bso als kso/tso ligt de lat hoger, bv. voor STEM. Het curriculum is ook inhoudelijk verbreed; zo gaat er meer aandacht naar economische en digitale vaardigheden.

Hier vind je alle geldende én nieuwe onderwijsdoelen. Voorlopig zijn de nieuwe onderwijsdoelen enkel in pdf-formaat beschikbaar op onze website. Als het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen heeft goedgekeurd, kan je die zoeken via een filtersysteem met zoekcriteria zoals studierichting, finaliteit enz.

Op de website werden ook pagina’s toegevoegd met uitleg bij de onderwijsdoelen die nu en in de toekomst gelden. Tot slot werd de website geüpdatet met een verklarende woordenlijst.