Nieuws

Laatste nieuws over wiskundeonderwijs

Wiskunde & Onderwijs

Ons magazine W&O
Nummer 186

 

Simon Stevin: Sterctenbouwing als context
voor sinusregel en cosinusregel
Henk Hietbrink

Simon Stevin: Om te leeren rekenen, cypheren
ende boeckhouden
Lia Herbots en Sara Moens

Georges Papy: Boegbeeld van de hervorming
van het wiskundeonderwijs in de jaren 60 en 70
Dirk De Bock

One creative entry can change
everything
Cinder Neyens

Programmeren in de les wiskunde
Didier Deses

Noten
Els Coussement

Zoekers
Pieter Senden en Art Waeterschoot

Over de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars

Ivan De Winne, voorzitter

De Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

  • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
  • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
  • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
  • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
  • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
  • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
  • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskundeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
  • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Overtuigd?

Word lid van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars!

Mathelo online nascholingsaanbod

Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen. De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt… Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra. Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  "De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar"  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net