Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Oproep deelname thesisonderzoek – Evaluatie wiskunde tijdens afstandsonderwijs

In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar de evaluatiepraktijken binnen de wiskundelessen tijdens het volledig afstandsonderwijs. Hierbij focussen we vooral op de periode van afgelopen schooljaar (2019 – 2020).

Het doel van het onderzoek is om goede aspecten en eventuele problemen in kaart te brengen die als input dienen voor verbeteringen in de toekomst. Onze doelgroep zijn wiskundeleerkrachten van de tweede en derde graad die lesgeven in ASO/TSO/KSO.

 

U zou ons een groot plezier doen onze vragenlijst in te vullen en te delen met wiskundeleerkrachten op uw school of in uw omgeving:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMIeXMCruSc1x3f1VKZMRb8CRHZ4V9YSFdsgv5P0-qZmjo3A/viewform?usp=sf_link

 

De vragenlijst is volledig anoniem en neemt maximum een kwartier van uw tijd in beslag.

 

Alvast heel erg bedankt!