Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Nu ook verplichte ijkingstoets voor bacheloropleiding wiskunde en fysica

Op vrijdag 28 januari 2022 keurde de Vlaamse Regering een uitbreiding van de lijst met bacheloropleidingen goed waarvoor bij inschrijving in hoger onderwijs een niet-bindende toelatingsproef (ijkingstoets) verplicht is.

De verplichting is nieuw voor de opleidingen bio-ingenieur, farmacie, wiskunde en fysica (en sterrenkunde).

Daarnaast blijft ook deelname aan een ijkingstoets voor burgerlijk ingenieur (en burgerlijk ingenieur-architect), industrieel ingenieur, engineering technology en diergeneeskunde een voorwaarde voor inschrijving in deze bacheloropleiding in het eerstvolgende academiejaar.

Alle ijkingstoetsen worden op dezelfde dag georganiseerd op de verschillende locaties van de deelnemende universiteiten. Voor sommige opleidingen is er ook een tweede sessie voorzien. De eerste sessie vindt dit jaar plaats op maandag 4 juli 2022 en mogelijk is er een tweede op zaterdag 27 augustus 2022.

Let op, je leerlingen dienen zich vooraf in te schrijven.

Voor de eerste sessie zijn de inschrijvingen dit jaar open tot en met 20 juni, voor de tweede sessie lopen de inschrijvingen tot en met 15 augustus.

Meer informatie is terug te vinden via de website www.ijkingstoets.be.