Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Nascholingsaanbod VVKSO

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een nascholingsaanbod voor alle niveaus. Voor wat het secundair onderwijs betreft, is er zowel professionalisering bij de modernisering als vakgebonden nascholing.

Vanuit de nascholing en begeleiding bieden ze professionele ondersteuning aan bij de modernisering van het secundair onderwijs. Ze doen dat vanuit een viervoudig perspectief:

1. Ze geven leraren informatie over de nieuwe structuur, de matrix, lessentabellen en de leerplannen.

2. Ze zetten leraren en lerarenteams op weg om leerplannen en vakken die helemaal nieuw zijn kwaliteitsrijk te implementeren.

3. Ze geven nascholing over een aantal thema’s die nauw aansluiten bij de modernisering in je school.

4. Ze ondersteunen je als leidinggevende in het leiden en begeleiden van de verandering die de modernisering met zich meebrengt.

Meer info via deze link