Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Consensus minimumdoelen basisvorming

Net voor de paasvakantie is er is een consensus bereikt over nieuwe minimumdoelen basisvorming in de tweede en derde graad secundair onderwijs.

Ze zijn nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement.

De eindtermen die door het Grondwettelijk Hof werden vernietigd, zijn versoberd: van 995 eindtermen gaat het naar 596 minimumdoelen basisvorming.

Verschillende inhouden zijn niet meer opgenomen in die minimumdoelen. Een deel ervan verschuift wel naar de specifieke minimumdoelen voor bepaalde studierichtingen – die worden in mei verwacht.

Er zijn daarnaast vooral herhalingen, gedetailleerde beschrijvingen en voorbeelden geschrapt. Het gaat om minimumdoelen: scholen worden gestimuleerd om verder te gaan. De focus ligt op Nederlands, talen en wetenschappen-wiskunde (de STEM-vakken).

De voorlopige versie van de minimumdoelen voor de basisvorming wordt uiterlijk vrijdag 31 maart ter beschikking gesteld op Onderwijsdoelen.be(dit is een externe link).

Een aantal vernietigde eindtermen zijn verschoven van de basisvorming (voor iedereen) naar de specifieke vorming (alleen voor bepaalde richtingen).

De minimumdoelen voor de specifieke vorming worden in mei verwacht.

De onderwijsvertrekkers kunnen de voorlopige leerplannen ook aan hun scholen bezorgen. Zo hebben directies, leerkrachten en educatieve uitgeverijen een houvast om volgend schooljaar voor te bereiden.

De gesuggereerde leerplannen zijn een voorstel: het is aan de scholen om aan de slag te gaan met de nieuwe minimumdoelen. Zij bepalen in welke vakken die aan bod komen, hoeveel lesuren ze aan die vakken koppelen en hoe ze die realiseren. Er is in de modellen van lesroosters die de onderwijsverstrekkers voorstellen ook meer vrije ruimte voorzien.