Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Leraars of leraren

Vraag:

Wat is het meervoud van leraar: leraars of leraren?

Antwoord:

Beide vormen zijn correct. Het gebruik van de meervoudsvorm leraars is standaardtaal in België.

Toelichting:

Woorden die uitgaan op het achtervoegsel -aar, hebben in de regel een meervoud op -s.

Voorbeelden: bedelaar (bedelaars), bewonderaar (bewonderaars), gijzelaar (gijzelaars), huichelaar (huichelaars), lasteraar (lasteraars), leugenaar (leugenaars), luisteraar (luisteraars), metselaar (metselaars), molenaar (molenaars), moordenaar (moordenaars), redenaar (redenaars), rekenaar (rekenaars), schakelaar (schakelaars), smokkelaar (smokkelaars), wandelaar (wandelaars).

Een aantal woorden op -aar heeft niet alleen een meervoudsvorm op -s, maar ook een op -en.

Bij de meeste van deze woorden is de vorm op -en in Nederland de meest gebruikelijke en de vorm op -s in België. Dat geldt niet voor alle woorden in gelijke mate, maar wel in het bijzonder voor leraar. De in België gebruikelijke vorm leraars komt in Nederland niet of nauwelijks voor; daar wordt leraren gebruikt. Dat verschil geldt ook voor samenstellingen met leraar als eerste deel: leraarskamer versus lerarenkamer (voor zover niet docentenkamer gebruikt wordt) en lerarenagenda.

Bron: Taaladvies.net

Leave a Comment

(0 Commentaren)