Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Kritiek Koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de nieuwe eindtermen

Amper één dag na de goedkeuring van de nieuwe eindtermen 2de en 3de graad
stapt de koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof.

Bekijk hieronder het artikel op de website van VRTNWS en het debat in “Terzake” tussen Lieven Boeve (KOV) en Filip Moons (VVWL bestuurslid)

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/11/eindtermen-reacties-go-en-kov/

Rest de vraag… en wat nu?

De Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars blijft dit thema van zeer nabij volgen.

Ivan De Winne voorzitter VVWL