Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Jong talent aanmoedigingsprijs voor wiskunde

Negen studenten in de wiskunde en technische wiskunde kregen op 27 november bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem een Jong Talent Aanmoedigingsprijs van 500 Euro voor hun studieresultaten in het eerste studiejaar. Zij behaalden de beste studieresultaten in de wiskunde. Deze Jong Talent Aanmoedigingsprijzen zijn beschikbaar gesteld door ORTEC om de studie in wiskunde te stimuleren.

Adriaan Tas, Expert Consultant ORTEC Consulting, reikt deze Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit aan: Sven Cats (RUG), Alex Spieksma (Universiteit Leiden), Sam van Poelgeest (TU Delft), Mick Gielen (UvA), Sven Dummer (Universiteit Twente), Hidde Schönberger (Universiteit Utrecht), Daan van Sonsbeek (Radboud Universiteit Nijmegen), Reinier Schiermann (TU Eindhoven) en Luc Veldhuis (VU).
Op 27 november worden in Haarlem bij de KHMW in totaal 56 Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan jonge talenten in de technische en exacte vakken. Het gemiddelde cijfer van de winnaars van de aanmoedingsprijzen is een 9,25. Diverse studenten deden een bachelor in twee studierichtingen of volgden een honoursprogramma.

De KHMW te Haarlem verzorgt jaarlijks de jurering en de prijsuitreiking. Volgend jaar zijn er opnieuw Jong Talent Prijzen te winnen.

Voor meer informatie: http://www.khmw.nl

Bron: Wiskundepersdienst

Leave a Comment

(0 Commentaren)