Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Je gaat toch ook niet met het vliegtuig naar de bakker

Didier Deses werd uitgenodigd op het jaarlijkse Bims-congres (The Beautiful Impact of Mathematics in Science) om te spreken over ‘verantwoorde digitalisatie’ in het wiskundeonderwijs.

Didier Deses is wiskundeleraar aan het Atheneum Koekelberg, lid van de commissie eindtermen wiskunde en van de leerplancommissie die zich buigt over ‘computationeel’ denken en handelen.
Didier is eveneens redactielid van ons wiskundetijdschrift “Wiskunde en Onderwijs”

Lezers van de krant “De Standaard” kunnen het artikel van collega Didier Deses lezen in de weekendeditie van 29/10/2022.

https://www.standaard.be/krant/publicatie/20221029/dsw/dn/dsw/optimized