Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Innovation Lab

InnovationLab biedt gratis volledig uitgewerkte STEM-projecten aan die kunnen uitgevoerd worden op de eigen school, door de eigen leerkrachten.
Op deze projectdagen kunnen de leerlingen zelf experimenteren, onderzoeken en praktisch aan de slag gaan. Rond actuele thema’s als energie en energieopslag, veiligheid en gezondheid ontwerpen en bouwen de leerlingen een systeem en passen hierbij concepten van de lessen wiskunde en wetenschappen toe.
Zo leggen ze de link tussen het aanpakken van de maatschappelijke problemen van de toekomst en de leerstof die ze zien op school. Ze zien dat een probleem enkel kan opgelost worden als verschillende disciplines vakoverschrijdend gecombineerd worden. Laat hen mee op zoek gaan naar oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst en zelf ontdekken hoe het voelt om wetenschapper en ingenieur te zijn.

InnovationLab richt zich tot alle leerlingen uit de wetenschappelijke richtingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs (aso-kso-tso) die gemotiveerd zijn om mee de toekomst vorm te geven, kortom voor ingenieurs en wetenschappers in wording.
InnovationLab biedt bijscholingen aan voor alle geïnteresseerde leerkrachten van de tweede en derde graad secundair onderwijs. Deze bijscholingen vinden plaats in Heverlee.
InnovationLab heeft verschillende projecten in haar portefeuille, die elk inspelen op een maatschappelijke uitdaging, en een unieke mix maken van wetenschappelijke disciplines.
Er zijn vier projecten waar wiskunde bij betrokken is:

  • Stuur een rolstoel aan met enkel je ogen! (derde graad);
  • Onderzoek de eigenschappen van polymeer composieten en laat je leerlingen zelf een kunststof katapult ontwerpen (derde graad);
  • Bevende bruggen en trillende torens (derde graad);
  • Pokerbot: bouw je eigen artificieel intelligente pokerspel (derde graad).
    Per project levert men gratis aan alle deelnemende scholen volledig uitgewerkte projectmodules en al het nodige materiaal om de leerlingen te laten ontdekken, experimenteren en ‘ingenieuren’.
    Voor ‘ooggestuurde interface’ en ‘katapult’ zijn er ook bijscholingen gepland (KU Leuven te Heverlee): – bijscholing ‘ooggestuurde interface’ op donderdag 24 september 2020; – bijscholing ‘katapult’ op donderdag 1 oktober 2020.
    Voor meer info en inschrijving verwijzen we naar: https://eng.kuleuven.be/innovationlab