Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Hemelkalender 2023

Jaarlijks publiceert de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw een jaarboek over al datgene wat er aan de nachtelijke hemel gedurende een volledig jaar te bewonderen valt.

De HEMELKALENDER 2023 is van de persen gerold en vertelt ons wat er in de loop van volgend jaar allemaal te zien zal zijn.

De Hemelkalender 2023 beschrijft alle hemelverschijnselen van 2023 in chronologische volgorde. Het boek bevat ook informatie over de zichtbaarheid van de zon, de maan en de planeten, van planetoïden, kometen en meteorenzwermen. De Hemelkalender 2023 bevat 148 bladzijden, is uitgegeven in A4-formaat en is volledig in kleur.

Met de editie 2023 is de Hemelkalender reeds aan zijn 49ste jaargang toe.

Meer info via de link