Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Nieuwe eindtermen goedgekeurd door Vlaams parlement (10-02-2020)… maar wat nu?

BRON VRTNWS

Het Vlaams Parlement heeft de nieuwe eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Een ingrijpende beslissing voor de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen.

Eindtermen bepalen wat een leerling in het secundair onderwijs aan het einde van een schooljaar of graad minimaal moet kennen en kunnen. Eindtermen zijn een aantal minimumdoelen aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die de leerlingen moeten bereiken.

In dit artikel op de website www.vrtnws.be geeft VVWL bestuurslid Filip Moons duiding bij het belang van de nieuwe eindtermen voor wiskunde.

Filip Moons was actief betrokken als commissielid bij de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen voor wiskunde.

Het is de bedoeling dat ze de komende schooljaren gefaseerd van kracht worden:

  • Schooljaar 2021-2022: nieuwe eindtermen van kracht in het 3e middelbaar
  • Schooljaar 2022-2023: nieuwe eindtermen van kracht in het 4e middelbaar
  • Schooljaar 2023-2024: nieuwe eindtermen van kracht in het 5e middelbaar
  • Schooljaar 2024-2025: nieuwe eindtermen van kracht in het 6e middelbaar

Maar… er is ook nogal wat kritiek op de invoering van de nieuwe eindtermen vanuit de onderwijskoepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Volgens de koepel zijn er te veel eindtermen en zijn de eindtermen te gedetailleerd waardoor de onderwijsvrijheid in het gedrang komt.

Er is ook kritiek op de bredere algemene vorming. In het technisch, beroeps- en kunstonderwijs vrezen ze dat die bredere algemene vorming ten koste zal gaan van specifieke praktijkvakken.

Op 11 februari 2021 komt het bestuur van de onderwijskoepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen om eventueel verdere stappen te ondernemen
en desnoods naar het Grondwettelijk Hof te stappen.

Om aan de kritiek over de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen tegemoet te komen, is in het Vlaamse decreet alvast de oprichting van een praktijkcommissie opgenomen. Die moet de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen na 1 jaar evalueren.

Wordt vervolgd…