Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Denktank Vlaamse toetsen voor wiskunde

Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs opgericht om centrale toetsen Nederlands en wiskunde te ontwikkelen en scholen de bijbehorende schoolfeedback te bezorgen.

In dit Klasse-interview lees je meer over de opdracht en de visie van het Steunpunt.

Eind augustus vond  een eerste denktank plaats met de focus op de centrale toets wiskunde voor het tweede jaar secundair onderwijs.

Misschien kon je er in augustus niet bij zijn. Daarom herhaalt men deze eerste Denktank op woensdag 6 oktober 2021 van 14 uur tot 16 uur online.
Tijdens deze online bijeenkomst presenteert men de voorlopige eindtermenselectie wiskunde voor de toetsen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs en zetten we de krijtlijnen uit voor je verdere betrokkenheid.

Indien je wil deelnemen aan de Denktank op woensdag 6 oktober meld je dan aan via dit formulier. Laat je gegevens achter, inclusief een beknopte motivatie.

Naast de centrale toetsen voor de 1ste graad komen er, zoals je weet, ook centrale toetsen voor de 3de graad secundair en voor het 4de en 6de leerjaar van het basisonderwijs.

Meer info via deze link

Ria Van Huffel – coördinator toetsontwikkeling wiskunde
Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs
ria.van.huffel@vub.be
Pleinlaan 2 – 1050 Brussel