Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Symposium “Simon Stevin” op 10/10/2020

Op zaterdag 10 oktober organiseert de werkgroep Geschiedenis van de NVvW haar 26e symposium met als thema In de geest van Stevin; een symposium ter gelegenheid van het 400 ste sterfjaar van Simon Stevin. Sprekers tijdens deze dag zijn– Ad Meskens– Nicoline van der Sijs– Fokko Jan Dijksterhuis– Jenneke Krüger Het symposium wordt online aangeboden. Lees hier het programma.  …

Lees meer Symposium “Simon Stevin” op 10/10/2020

Nascholingsaanbod VVKSO

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een nascholingsaanbod voor alle niveaus. Voor wat het secundair onderwijs betreft, is er zowel professionalisering bij de modernisering als vakgebonden nascholing. Vanuit de nascholing en begeleiding bieden ze professionele ondersteuning aan bij de modernisering van het secundair onderwijs. Ze doen dat vanuit een viervoudig perspectief: 1. Ze geven leraren informatie …

Lees meer Nascholingsaanbod VVKSO

Wiskunde B-dag Vlaanderen

De Wiskunde B-dag Vlaanderen is een wedstrijd, gezamenlijk georganiseerd door UAntwerpen en KULeuven. Op de Wiskunde B-dag werken leerlingen in teams een hele dag in hun eigen school aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen …

Lees meer Wiskunde B-dag Vlaanderen

Wedstrijdkalender Kangoeroe/JWO/VWO

KANGOEROEWEDSTRIJD www.kangoeroe.orgDonderdag 18 maart 2021 voor Wallaroe (eerste graad B-stroom) en Wallabie (eerste graad A-stroom).De uitwijkperiode loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021. www.facebook.com/kangoeroewedstrijd www.instagram.com/kangoeroewedstrijd JWO en VWOwww.vwo.beEerste ronde: woensdag 13 januari 2021.Tweede ronde: woensdag 3 maart 2021.Finale: woensdag 21 april 2021.

Lees meer Wedstrijdkalender Kangoeroe/JWO/VWO

Creatieve instappen voor wiskunde in de eerste graad

Cinder Neyens, studente in de lerarenopleiding secundair onderwijs voor het vak wiskunde (Howest) deed voor haar bachelorproef onderzoek naar het gebruik van creatieve instappen in de eerste graad A-stroom tijdens de wiskundeles.Ze kwam tot het besluit dat er heel wat wiskundeleerkrachten zijn die hun les graag op een leuke manier willen starten, maar hier niet …

Lees meer Creatieve instappen voor wiskunde in de eerste graad

Nieuw VVKSO-leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar

Vanaf 1 september 2020 wordt een nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar van kracht (dit is het derde jaar van de derde graad bso). De onderwijsinspectie keurde het nieuwe leerplan goed. Het gaat om een actualisatie van het huidige leerplan wiskunde van het specialisatiejaar.Het vak wiskunde kan voor alle studierichtingen uit het …

Lees meer Nieuw VVKSO-leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar

Centrale toetsen vanaf 2023

Alle Vlaamse leerlingen zullen vanaf 2023 in de loop van het leerplichtonderwijs vier keer een centrale toets moeten afleggen: aan het einde van het 4de en het 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs. Dat is nu officieel beslist, meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts . ‘Dit …

Lees meer Centrale toetsen vanaf 2023

Hoger loon voor wiskundeleraars omwille van knelpuntenberoep?

Artikel van 16/07/2020 in de krant “De Tijd” Wie een privéjob laat staan om voor de klas wiskunde of een ander knelpuntvak te doceren verdient voortaan tot 300 euro netto per maand meer. Schooldirecteuren moeten het binnenkort makkelijker hebben om hun vacatures in te vullen. De Vlaamse overheid kent een hoger loon toe aan wie …

Lees meer Hoger loon voor wiskundeleraars omwille van knelpuntenberoep?

Lesbrief Alan Turing

De wiskundige en denker Alan Turing (1912-1954),  vader van de computer, legde met zijn uitvinding de basis voor de moderne technologie. In zijn artikel ‘Computing Machinery and Intelligence’ thematiseerde hij zeventig jaar geleden al de relatie tussen mens en computer. Het getuigt van een enorme verbeeldingskracht dat hij zo goed de consequenties van zijn uitvinding …

Lees meer Lesbrief Alan Turing